TÉMY

Trolejbusová doprava bol vždy kompromisom medzi autobusovou a električkovou koncepciou. Je lacnejšia ako električková a ekologickejšia ako tradičná autobusová. Trolejbusy ale nikdy nejazdili na Biskupickú stanicu, aj keď priestor a zámery boli schválené a pripravené už pred 40-timi rokmi.

V Podunajských Biskupiciach sa od šesťdesiatych rokov búra. Búrala sa žiaľ i pre pamäť mestskej časti mimoriadne cenná urbanistická štruktúra. Zbúrali sme si kastieľ Ormosdyovcov, predali sme 1/2 kultúrnej pamiatky Miestneho úradu, predal sa lovecký kaštieľ kardinála Jozefa Batthyany do súkromných rúk. Mlyn chátra. Kultúrne pamiatky chátrajú.

Dnes som objavil miesto, ktoré vytvára jeden veľký človek , ANDREA KVINTOVÁ. Je to mladá žena s pozitívnou energiou vytvárajúca detské centrum pre matky s deťmi s vizuálnou pamäťou, miesto, ktoré má neopakovateľnú atmosféru, miesto harmonické, miesto zážitkov ktoré si vás podmaní. Jej materské centrum predstavuje aj pri skromných podmienkach genius...

Boli ste so svojimi deťmi v našich dvoch zdravotných strediskách? Ja áno. Pre mňa horor v tomto storočí....

Príbeh zachovania identity, kultúry a kultúrneho dedičstva národa je príbehom nepokoja ľudskej duše. Znepokojenia z toho, akým spôsobom ju napĺňame alebo nenapĺňame . Kto sa raz nakazil, toho už po celý život sprevádza vzrušenie z krásna ukotveného v kultúre. Ak sa k tomu pridá túžba nielen vidieť, ale aj rozumieť, vnímať a poznať, stáva sa z toho...

Minulý týždeň som si našiel v schránke leták očierňujúci Jana Španka. Vraj ho akýmsi bizarným spôsobom (cez svokru) financuje mafiánska partia z Vassal Eko. To sú tí, čo nám na Lieskovskú cestu navozili nelegálnu skládku veľkú ako poschodový dom.

96 hodín

23.09.2018
Po 96 hodínách od trestného oznámenia na polícii....:

Dnes som podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.... https://youtu.be/us8zkRqG5b8

Učitelia, učia naše deti rozoznávať slová a predpokladajú, že zmysel slov deťom naskočí automaticky. Lenže byť informovaný znamená vedieť, že niečo je také alebo onaké. Byť múdry znamená navyše vedieť, ako to súvisí s ďalšími informáciami, prečo to tak je a v čom sa to líši od iných informácií....
Patríte aj vy k tým ľuďom, ktorí si na rozuzlenie diskusie radšej v tichosti počkajú na výsledok?
Čo ma naučil plážový "beach [bíč]" volejbal? Naučil som sa nevzdávať sa!

SLOW FOOD

09.09.2018
Tohoročnú súťaž vo varení gulášu som absolvoval po prvý krát ako súťažiaci. Príprava predstavovala menší maratónsky beh zabezpečenia kulinárskych serepetičiek.

Ihrisko

03.09.2018

Je to ako v každej škole. Keď "oteckov" osloví riaditeľka s otázkou:

Góóól 6:0

31.08.2018

Po konečnom hvizde rozhodcu svietil na tabuli výsledok futbalového zápasu BTJ Podunajské Biskupice - Olympijský výber ČSSR 0:6. Na futbal sa zišlo skoro 2000 divákov, ktorí slovenskými a maďarskými pokrikmi posmeľovali náš hrdí biskupický futbalový tím.

Šport

26.08.2018

Vybudujme športom správny životný štýl a kultúru.

Facebook profil nemám dlho, ale všimol som si zaujímavý jav. Veľa ľudí väčšinou vyjadruje názor populárnym "lajkovaním" a ak sa aj vyjadria, tak dokážu sebaisto zaujať postoj na základe jednoduchej informácie, ktorá sa k ním donesie. Informáciu si dôkladne ohýbajú a následne s ňou účelovo manipulujú.

Ekonomická spoluúčasť rodín na športovaní detí, nezáujem detí v členstve v organizovanom športe, pokles pohybovej gramotnosti,, nárast obezity súvisiacej so sedením za počítačom a civilizačné chorôb sú ďalšie varovné signály prečo téme rodina a šport, budem venovať zvýšenú pozornosť.

Vzhľadom k demografickému starnutiu obyvateľov mestskej časti Podunajské Biskupice a poklesu pracovného pohybu starších ľudí, bude udržanie pohybových schopností starších obyvateľov jednou z mojich hlavných priorít na zvládnutie problémov spojených so starnutím obyvateľstva.