TÉMY

96 hodín

23.09.2018
Po 96 hodínách od trestného oznámenia na polícii....:

Dnes som podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.... https://youtu.be/us8zkRqG5b8

Učitelia, učia naše deti rozoznávať slová a predpokladajú, že zmysel slov deťom naskočí automaticky. Lenže byť informovaný znamená vedieť, že niečo je také alebo onaké. Byť múdry znamená navyše vedieť, ako to súvisí s ďalšími informáciami, prečo to tak je a v čom sa to líši od iných informácií....
Patríte aj vy k tým ľuďom, ktorí si na rozuzlenie diskusie radšej v tichosti počkajú na výsledok?
Čo ma naučil plážový "beach [bíč]" volejbal? Naučil som sa nevzdávať sa!

SLOW FOOD

09.09.2018
Tohoročnú súťaž vo varení gulášu som absolvoval po prvý krát ako súťažiaci. Príprava predstavovala menší maratónsky beh zabezpečenia kulinárskych serepetičiek.

Ihrisko

03.09.2018

Je to ako v každej škole. Keď "oteckov" osloví riaditeľka s otázkou:

Góóól 6:0

31.08.2018

Po konečnom hvizde rozhodcu svietil na tabuli výsledok futbalového zápasu BTJ Podunajské Biskupice - Olympijský výber ČSSR 0:6. Na futbal sa zišlo skoro 2000 divákov, ktorí slovenskými a maďarskými pokrikmi posmeľovali náš hrdí biskupický futbalový tím.

Šport

26.08.2018

Vybudujme športom správny životný štýl a kultúru.

Facebook profil nemám dlho, ale všimol som si zaujímavý jav. Veľa ľudí väčšinou vyjadruje názor populárnym "lajkovaním" a ak sa aj vyjadria, tak dokážu sebaisto zaujať postoj na základe jednoduchej informácie, ktorá sa k ním donesie. Informáciu si dôkladne ohýbajú a následne s ňou účelovo manipulujú.

Ekonomická spoluúčasť rodín na športovaní detí, nezáujem detí v členstve v organizovanom športe, pokles pohybovej gramotnosti,, nárast obezity súvisiacej so sedením za počítačom a civilizačné chorôb sú ďalšie varovné signály prečo téme rodina a šport, budem venovať zvýšenú pozornosť.

Vzhľadom k demografickému starnutiu obyvateľov mestskej časti Podunajské Biskupice a poklesu pracovného pohybu starších ľudí, bude udržanie pohybových schopností starších obyvateľov jednou z mojich hlavných priorít na zvládnutie problémov spojených so starnutím obyvateľstva.

V druhej polovici marca zverejnil Eurobarameter informáciu týkajúcu dôvery občanov EÚ v políciu. Ak sa dôkladne pozrieme na horeuvedený graf, viac ako 55% občanov Slovenska polícii nedôveruje, čím sme sa umiestnili na poslednom mieste. Predbehli sme Rumunsko, Bulharsko, Macedóniu a Albánsko.

"Predvčerom si priateľ Fero prisvojil môj bicykel nemám na to žiadnych svedkov nik ho pri tom nevidel"

Ešte stále netrpezlivo čakáme na správu inšpekcie zo životného prostredia. Geodeti, ktorí zamerali rozlohu, výšku a objem skládky k vyčísleniu koľko dažďovej vody cez skládku preteká, štatisticky vypočítajú množstvo zamorenej vody presakujúcej do spodných vôd Žitného ostrova. Týmto zistíme hodnotu škody na životnom prostredí.

Ešte stále netrpezlivo čakáme na správu inšpekcie zo životného prostredia. Geodeti, ktorí zamerali rozlohu, výšku a objem skládky k vyčísleniu koľko dažďovej vody cez skládku preteká, štatisticky vypočítajú množstvo zamorenej vody presakujúcej do spodných vôd Žitného ostrova. Týmto zistíme hodnotu škody na životnom prostredí.Škody, ktoré spôsobila...