ZMLUVA NA DOBRÉ ČASY

Zmluva na dobré časy

Nikde inde v Bratislave, iba v Podunajských Biskupiciach, nemožno nájsť dve skupiny obyvateľov, ktoré majú taký potenciál byť si blízkymi spojencami na základe kultúrnej blízkosti. Čím hlbšie som načieral do histórie Podunajských Biskupíc a diskutoval svoje poznatky s Nórou Csanaky (CIIC), Andreou Kvintovou (Materské centrum) a dekanom Vadkertim, tým viac som si uvedomil platnosť príslovia: "hľadajme to, čo nás spája, namiesto toho, čo nás rozdeľuje".

Veď predsa, na tomto území tesne pri Dunaji v Podunajských Biskupiciach, sa odjakživa stretávajú prúdy slovenskej a maďarskej kultúry. Tu ťahajú Slováci a Maďari spoločný koniec povrazu už 100 rokov. Počas tohto časového obdobia medzi nimi vznikol úzky vzťah. Ruka v ruke si kultivujú svoju kultúrnu rôznorodosť, ako veľkú zásobáreň spoločných možností.

Ale vzťahy Slovákov a Maďarov v našej mestskej časti by sa dali charakterizovať aj ako kultúrne komplikované. Vidím to z troch uhľov pohľadu:

1.Tak ako sa naše križovatky rozchádzajú, tak sa aj v dôležitom bode zbiehajú a tvoria jeden spoločný záujmový priestor, ktorý nepatrí výlučne ani Maďarom a Slovákom, a predsa patrí všetkým. Hovorím o malom kultúrnom Dome Vetvár, určenom pre 22 tisícovú mestskú časť.

2.Častými prekážkami vytvárania harmónie sú aj chýbajúce poznatky, či nedôvera. Tieto som zachytil pri informačnom šume okolo Historických zastavení. Akcia nebola prezentovaná v správnom čase na webe ako aj v oneskorenom vydaní BN pre obyvateľov Dolných Honov a Medzi Jarkov.

3.Maďarskí občania majú pocit, že prispievajú nie iba k rozvoju maďarskej kultúry, ale aj k celkovému bohatstvu spoločnej kultúry Podunajských Biskupíc. Ak budú slovenskí občania z Dolných Honov a Medzi Jarkov schopní ich kultúru takto vnímať, môže sa ona stať spojnicou medzi kultúrnymi aktivitami Slovákov a Maďarov.

Mojim zámerom ako kandidáta na starostu je nájsť modus vivendi na poli kultúry:

• postaviť nové kultúrno-spoločenské centrum v sídliskovej časti Dolné Hony,
• vytvárať predpoklady na dvojjazyčné podujatia a takto vytvárať slovensko-maďarský dialóg práve v tomto duchu.
• nechcem sa spoliehať iba na občasné podujatia, v ktorých paralelne zaznieva slovenčina i maďarčina. Chcem diskutovať aj o podpore cieľavedomejšej aktivity ako vznik Biskupického rádia či televízie.

"Kultúra je spoločnosť a spoločnosť je kultúra. Má tendenciu nás zbližovať a integrovať rozdielne spoločenské skupiny v našej mestskej časti" takto to vnímam ako kandidát na starostu, na poli maďarsko-slovenských vzťahov.

Ján Španko

Tvoj hlas je dôležity. 10. novembra o 10:10 hod. krúžkujte číslo 10