Zdravotné strediská


Boli ste so svojimi deťmi v našich dvoch zdravotných strediskách? Ja áno. Pre mňa horor v tomto storočí....

Chce to len malú pozornosť a uvidíte ako neprofesionálne sa robila kompletná rekonštrukcia, zateplenie, výmena okien a dverí pred 11 rokmi.  Osobne , ako človek aj so stavebnými vzdeľaním, mám pochybnosti, ako bola kvalita prác schválená mestskou časťou a či materiál dodaný na stavbu už vtedy spĺňal štandardy kvality.

Je rok 2018 a potrebujeme diskusiu o tom, ako zlepšiť technický stav týchto dvoch objektov, ktoré nespĺňajú atribúty moderného zdravotného strediska v našej mestskej časti.

Zhrňme si aktuálny stav:

Raz vidieť je viacej ako o tom 100 krát počúvať...

Na jednej strane:

...sa v odpočte za roky búchame do pŕs, ako a koľko platíme za revízie zariadení , uhrádzanie energií zdravotným strediskám.

Ale čo vidíme:

 • rozpadajúce sa steny, vlhnutie omietok, zle vykonanú izoláciu strechy, poškodené linoleá, zatekajúce, malé, nevyhovujúce toalety,
 • úrad zabezpečuje nekvalitnú údržbu, kvalita objednaných prác kolíše či mešká mesiace,
 • absolútne chýbajúce priestory oddelenia akútne chorých pacientov a infekčných pacientov a pacientov idúcich na kontrolu,
 • mamička s kočíkom, nemá veľké možnosti odloženia kočíka. Skúste s kočíkom vstúpiť do malých miestností.... otvorte si sama dvere....,
 • toalety, vojdite a bude Vám nevoľno, odložte si niekde kabát, tašku, odbernú nádobku,
 • široké nevhodné stoličky v čakárňach. Len výmenou stoličiek, dokážeme posadiť o 30% viac pacientov,
 • chýbajúce dezinfekčné prostriedky pre pacientov na očistenie rúk,
 • vonkajší priestor je nekoncepčne realizovaný, chýbajú lavičky a odkladacie prvky, bezpečnostné prvky,  chýbajúca výsadba
 • problémy s parkovaním a ak aj zaparkujete, neodborne orezávané stromy vám niekedy, spôsobia škodu na vozidle.
 • vo večerných hodinách v neuzamknutom stredisku sa pohybujú narkomani a na rozbitých žiarovkách si zahrievajú svoju dávku, 

ale,

máme veľkorysé priestory pre lekáreň a pre maséra... na úkor našich pacientov.

Na druhej strane:

Máme kvalitných doktorov na ktorých som právom hrdý. Pri rozhovore s nimi počujete, ako milujú svoju prácu. Hippokratova prísaha, áno sú profesionálne zdatní, priateľskí, ochotní pomôcť s problémami našich občanov malých a veľkých.

Hippokrates /Rubens
Hippokrates /Rubens


Ako ich stabilizujeme personálne a zmluvne?

Návrh na prechod nájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku sa riadi zvláštnymi pravidlami,  POZNÁM ŤA/NEPOZNÁM ŤA alebo nedbalým prístupom:

 • Niektorí doktori majú dlhoročné zmluvy, dokonca aj masér!
 • Druhí doktori, majú zmluvy len na kratšie obdobia....logopédia atď.

Doktori si samofinancujú napr. výmenu dverí, tesnenie okien, klimatizáciu, keďže v lete je v miestnostiach 36 stupňov a v zime poriadna kosa.

Resumé:

Toto je reálny dôsledok nezáujmu, dlhoročnej ignorancie skutočného problému, raz niečo opravím a 12 rokov tomu nevenujem poriadnu pozornosť. A pritom povinnosťou mestskej časti je vytvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov a utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti.

Môj program:

Ako starosta budem navrhovať opatrenia, ktoré v reálnom čase dobehnú zameškané. Vypracujeme projektovú dokumentáciu na obnovu a opravu stredísk a plán investícií rozložených do rokov, ktorú predložím na diskusiu.

Budeme diskutovať aj o dlhodobom nájme ambulancií s podmienkami, v ktorých nájomcu zaviažeme, že počas obdobia nájmu musí byť v zdravotných strediskách zabezpečené poskytovanie zdravotníckych služieb v rámci ambulantnej primárnej a sekundárnej zdravotníckej starostlivosti minimálne v doterajšom rozsahu.