WWW

Je potrebné bezodkladne zmeniť  komunikáciu s občanom cez vytvorenie novej webovskej stránky P. Biskupíc. 

Stránka musí byť prehľadná  s jasným určením pre občana, právnickú osobu, návštevníka tak, aby títo získali po prístupe na stránku maximálne užitočnú vyhľadávanú informáciu. Príklady pre čitateľa, dole je tlačítko na web našej mestskej časti.  

  • Nájdi rozpočet mestskej časti, Koľko peňazí alokovali na voľby pre rok 2018 :), nulu?,
  • nájdi v archíve hlasovania o predaji obecných bytov.

Obnovím komunikáciu s občanmi na konkrétne témy formov moderovaných chatov.  


Proaktívne budeme informovať občanov cez tento kanál a nie cez sociálne siete.