Transparentná samospráva

Ako chcem zvýšiť dôveru občanov ku komunálnej politike. 

Smutný výsledok 12 ročného, "šafárenia" ktoré poznáme pod menom "LEN VÝSLEDKY PRESVEDČIA!" Transparentné utajovanie informácií, rodinkárstvo, výberové podlimitné metódy a kľúčové rozhodnutia, robil triumvirát skryte za dverami nedostupných kancelárií, skryte pred očami verejnosti.

O čo sa jedná v tomto prípade?

Zo 100 hodnotených miest sú Podunajské Biskupice na 83. mieste!!!...sme dokonca najmenej transparentná mestská časť na Slovensku. 

Klesli sme ešte oproti predchádzajúcemu hodnoteniu až o 25 priečok nadol! V porovnaní s Vrakuňou, táto stúpla o 65 priečok nahor a je na 13. mieste! Gratulujem starostovi Vrakune.

24 dní pred komunálnymi voľbami, nás nechutnou mediálnou kampaňou presviedčajú, kde vidia ich kontinuitu vládnutia. Harakterný most híd+ hasič+smetiar a R7, sú v tom spolu!
Nadôvažok, týmto miestnym komunálnym politikom chrbát politicky kryjú pravicové "hodnotové" strany, szulíkovci-matoviczovci-kolárovczi-hlinovczi.....s týmto vedomím 83. miesta netransparentnosti. 

Pýtam sa, takto netransparentne si predstavujú aj mestskú politiku?

Pozri na:


Nie každý občan má príležitosť prísť na rokovanie osobne na zasadnutie zastupiteľstva.

Súčastný web a neprehľadný systém vyhľadávania, neposkytuje nám voličom, potrebný komfort.

Ak aj prácne niečo občan k uzneseniu nájde, sú to len anonymné čísla:

Hlasovanie: ZA:3, PROTI:10, ZDRŽAL SA:2.  A dosť!

To je informácia, na základe ktorej neviete ako, prečo hlasoval ten , ktory poslanec.

Ak chceme ísť s dobou, potrebujeme zvýšiť transparentnosť rozhodovacích procesov tak, aby občania môhli sledovať svojich volených zástupcov z pohodlia svojho domova.

Hlasovacie zariadenie má nezastupiteľnú výhodu:

 • eviduje prítomnosť poslancov, 
 • zaznamená menovité hlasovania 
 • vytvorí výpis výsledku hlasovania, 
 • výsledky je možné rýchle zverejniť na webe Podunajských Biskupíc.

Zavedenie tohto systému by zvýšilo transparentnosť rozhodovacích procesov a priblížilo ich občanom, ale aj zjednodušilo časť práce poslancov miestnej časti.

Hlasovacie zariadenie, nie je kvôli tomu, aby poslancom svietili pekné čísla, ale preto, aby verejnosť mohla kontrolovať svojich poslancov.  

V súčasnosti vidíme iba číslo....Ani po rokoch nezistíte prečo sa predáva majetok mestskej časti a ktorý a ako náš poslanec v tejto veci konal.  Dva príklady za všetko.

Radnica

"Nepremysleným" predajom časti kultúrnej pamiatky miestnej radnice, na základe kladného odporučenia komisie podnikateľských činností,   poslanci narobili občanovi vrásky na čele. Miesto jednej centrálnej radnice s centrálnymi aktivitami, presunuli zamestnancov úradu do 3 samostatných budov.  

Výsledok?

 1. občan krivká z jednej budovy do ďaľších dvoch aby vybavil veci.... 
 2. Naviac, v dôsledku vysokých teplôt (OD VESNA), zamestnanci v lete v zmysle zákona, končia prácu o 13:00 hod. 

V komunálnych voľbách 2018 si volíme aj mestských poslancov. Ktorým dvom poslancom za Podunajské Biskupice zo štrnástich, dám svoj hlas? 

Nebudú to kandidáti:

 • bývalí starostovia či súčasní/bývalí poslanci pôsobiaci za rôzne exotické strany, 
 •  recyklovaní kandidáti tváriaci sa ako nezávislí, • samozrejme ani kandidát, ktorý mal podozrivé podpisy na hárku do mesta, 
 •  ZOLO, ktorý hazardoval a hazarduje s dôverou ľudí, keď sa o hazarde v meste rozhodovalo, 
 • ktorí sa tvária ako sociálne prípady a okrem obecného nájomného bytu!! postavili aj rodinné domy a vlastnia iné byty v meste. 
 • bez morálnych zábran rozbíjúci miestnu 10,82% komunitu či komunálni politici, ktorí dostali od Transparency International Slovensko... za 12 ročné transparentné hospodárenie známku 4- , 
 • ktorí počas 12 rokov pôsobili v miestnej komisii životného prostredia a nevideli za ich perifériu videnia hranice nášho obvodu. Svojou pasívnou činnosťou dopomohli vzniku ilegálnej skládky, ohrozujúcej vodu Žitného ostrova a zdravie našich detí. 

Chcem aby nás v meste zastupovali ľudia, ktorí reprezentujú slušné hodnoty mestskej časti. Moje heslo poznáte: ".... chcem prepojiť citové väzby obyvateľov starej obce, s mladou tvárou sídlisk, kde sa skrýva obrovský ľudský potenciál". 

Za mestských poslancov, potrebujeme ľudí, ktorých ľudia dôverne poznajú, ale našiel som aj novú sídliskovú tvár. Musia to byť dvaja mestskí poslanci, ktorí budú vedieť konštruktívne spolupracovať so starostom a budú vedieť bez politikárčenia a osobných výhod, riešiť zložité problémy mesta, chápu a budú hľadať spôsoby, ktoré trápia seniorov a sociálne slabších rodín a mladých rodín a detí. 


Proti hazardu

Ak si na webe vyhľadáme hlasovanie Proti hazardu,  jednoznačne nájdeme zverejnenú informáciu, ako aj mená poslancov ktorí hlasovali ZA, PROTI, ZDRŽALI SA. Začiatkom roku 2018, za úplné zrušenie hazardu v rámci mestského hlasovania za VZN bolo 24 poslancov - ZA. Chýbal ZOLO, jeho hlas! VZN nebolo schválené pretože bola potrebná 3/5 väčšina hlasov z prítomných poslancov, teda 25 hlasov. 

Kto a ako hlasoval , vieme vďaka hlasovaciemu zariadeniu a zverejnenej informácie na webe:


Hlasovacie zariadenie a zverejnené mená poslancov na webe ,  budú jasnou obrannou baštou pred devalvovaným slovom tých poslancov - kandidátov na starostu,  ktorí sa za anonymitu skrývaju pričom o pár rokov menia svoje názory ako Kaliňák svoje tvrdenia o únose Vietnamca

Iné transparentné riešenia

Vytvorím kroky aby sme mali efektívny miestny úrad tak, aby v ňom pracovali motivovaní a šikovní zamestnanci, ktorí posunú kvalitu komunikácie na úroveň 21. storočia.

Potrebujeme vytvoriť dobrý plán a mať tím, ktorý pritiahne k spolupráci mladých ľudí.

Budem presadzovať princíp:

" Úrad slúži občanovi a poskytuje mu patričný servis ",

ako aj presadzovať odbornú kvalifikáciu na vedúcich pozíciach. 

Zavediem nulovú toleranciu voči nedbalosti či korupcii.