Starší ľudia

Vzhľadom k demografickému starnutiu obyvateľov mestskej časti Podunajské Biskupice a poklesu pracovného pohybu starších ľudí, bude udržanie pohybových schopností starších obyvateľov jednou z mojich hlavných priorít na zvládnutie problémov spojených so starnutím obyvateľstva. 


Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života. Starší ľudia sú skúsenejší a múdrejší. Na dôchodku majú veľmi veľa času, ubúdajúcich priateľov, po určitom čase zdravotné problémy a naozaj veľmi nízke dôchodky.
Podľa odhadov, v roku 2050 bude v Bratislave žiť najväčšie percento starých ľudí na dôchodku. V takto rýchlo starnúcom meste je potrebné, aby mestské časti podporovali aktívnu účasť starších na spoločenskom dianí, ako aj využili ich skúsenosti a poznatky.
Aj tejto téme sa venujem vo svojom volebnom programe, ktorý nájdete na stránkach: www.janspanko.sk
Ako starosta budem podporovať komunity, kluby, ktoré podporujú aktívne starnutie tak, aby dôchodca nebol izolovaný, ale bol zapojený do verejného života, k športu, spevokolu, divadelnej skupiny. Budem podporovať aj rôzne výlety, stretnutia, turistiku, športové hry, umelecké činnosti ako aj podporovať prednášky, ktoré zvyšujú ich právne povedomie.
10. novembra o 10:10 hodine krúžkujeme č. 10

Ako starosta budem podporovať :

  • komunity, kluby, ktoré podporujú aktívne starnutie tak, aby dôchodca nebol izolovaný, ale bol zapojený do verejného života, k športu, spevokolu, divadelnej skupiny, 
  • aj rôzne výlety, stretnutia, turistiku, športové hry, umelecké činnosti, 
  • prednášky, ktoré zvyšujú ich právne povedomie,
  • projekty týkajúce sa denných stacionárov a asistenčných služieb ako aj služieb opatrovateľského typu,
  • v rámci programu aktívneho starnutia budem podporovať vzdelávanie občanov tretieho veku
  • všetky rozumné aktivity organizované komunitami, cirkvou a občanmi  na budem podporovať.