Materské centrum

Dnes som objavil miesto, ktoré vytvára jeden veľký človek , ANDREA KVINTOVÁ. Je to mladá žena s pozitívnou energiou vytvárajúca detské centrum pre matky s deťmi s vizuálnou pamäťou, miesto, ktoré má neopakovateľnú atmosféru, miesto harmonické, miesto zážitkov ktoré si vás podmaní. Jej materské centrum predstavuje aj pri skromných podmienkach genius loci, rozochvieva malým deťom všetky zmysly.
Toto miesto sa volá Materské centrum Podunajské Biskupice

Sama Andrea sa priznala:

" Tato práca je pre mňa záľuba. Malé dieťa je veľká špongia, ktorá do seba nasáva zložité vzorce správania rodiny, komunity či prostredia, v ktorom sa pohybuje. Už od narodenia je preto klúčové, ako s ním matka manipuluje, ako ho nosí, zdvíha či pokladá. Toto sa snažíme v našom centre matkám vysvetľovať a názorne ukazovať. Stáva sa to základom pre ďalší rozvoj detskej motoriky, rastu svalstva, posilnenie hemisfér či to, ako bude odvíjať chodidlo a držať telo. ".

Z pohľadu môjho programu sme si prešli možnosti ako veci môžme robiť inak a kde je kontinuita viac ako žiadaná. Moja myšlienková mapa ako aj postrehy z vylepšenia priestoru, mi dávajú v prípade zvolenia za starostu, príležitosť poskytnúť takémuto komunitnému centru viac podpory pre mladé rodiny s deťmi.

Andrea, ďakujem Vám za dnešný zážitok!