Ľudia patria na chodníky

Tublatanka : "Dnes mám rande so svojím mestom  nejdem do baru len tak chodím"

Poznám dôverne každý kút Podunajských Biskupíc z pohľadu chodca, bežca či šoféra.

Chyby či nedomyslenosť schváleného zámeru, ktoré sa pravideľne opakujú pri rekonštrukcii vozoviek alebo pri nových výstavbách bytov, sú notoricky známe tým, ktorí žijú v okolí predmetného miesta. Sme automobilový národ a chodec je v absolútnej nevýhode. Od Mendelsona po Spoje, smerom na Vinohradnícku či Lotyšskú.....Chodec, či bežec musí prekonávať neuveriteľné nástrahy, či svojvolnosť chodníkových úprav občanov príslušných domov. 

Mestská časť  v rámci svojich úspechov, pomerne dobre vybudovala cestnú sieť, najmä čo sa týka kvality vozoviek.  Dobudovanie jednotnej gravitačnej kanalizácie na území mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, umožnilo položiť a opraviť viaceré kilometre  nových "kobercov" cestnej siete.

Riešenia pre chodcov sa nachádzajú v prioritách našej mestskej časti na poslednej priečke a zmeny k lepšiemu ostávajú v teoretickej rovine. Stále je tu prevaha plánovania pre  automobilovú dopravu, vrátane poslaneckých návrhov - viď početnosť príspevkov na tému doprava. Podľa tejto schizofrenickej schémy,  úrad postupuje aj pri plánovaní, výstavbe aj rekonštrukciách už 25 rokov. Reálne sa  opatrenia pre pešiu dopravu  zvyknú zredukovať na opravy chodníkov či osadenie stĺpikov. Toto samo osebe nestačí na zmenu preferencií v spôsobe dopravy. Skutočná podpora pešieho pohybu bude musieť ísť ďalej za toto minimum.

Samozrejme blížia sa komunálne voľby, vo veľkom tempe a objeme sa opravujú cestné komunikácie napr. na Kazanskej,  ale aj chodníky ktoré boli pre chodcov dlhodobo neschodné  pre pomalosť prekladu inžinierskych sietí. Tieto konečne po rokoch, budú mať chodecký vzhľad,  čomu sa všetci úprimne tešíme.

Občan si ale popod nos s úškrnom opakuje: "Škoda, že voľby nie sú každý rok.... "

Akokoľvek nezaujato sa po chodníkoch prechádzame, musíme si otvorene povedať:

Podmienky pre chodcov v našej mestskej časti sú žalostné.  Úzke, neupravené, kapacitne nevyhovujúce, nebezpečné pre starých ľudí, nevyhovujúce pre  bežnú chôdzu, pre pohyb s kočíkmi a deťmi. 

Je bežné, že polovicu chodníkov okupujú autá a ich nesklopené spätné zrkadlá, potkýňate sa a padáte do dier, ktoré vytvoril človek či čas. 

Ľudia, prechádzajúci z jednej strany ulice na druhú, sa necítia dobre a nedokážu sa plynulo a neohrozene pohybovať po chodníkoch z Medzijarkov na Dolné Hony a po prekonaní "diaľnice" Kazanská smerom do starej obce.

Denno denne pri rozhovoroch s ľudmi, si pripomínam, čo je potrebné ku vzťahu k chodcom v našej mestskej časti bezodkladne riešiť.  

Veď predsa samotné kráčanie, beh v našej mestskej časti  je  zážitok.  Pri pohybe vnímame okolie, stretávame ľudí, cítime nedokonalosti  povrchu, počujeme okolidúce autá, registrujeme rôzne  vôňe ako aj štekot psov. Prostredie okolo nás nám evokuje spomienky a podnecuje predstavivosť. 

Už z tohto je samozrejmé, že plánovanie pešieho pohybu nemôže vychádzať z rovnakých parametrov ako úrad plánuje automobilovú dopravu. Chodec, na rozdiel od šoféra v aute, je v priamom kontakte s prostredím a ľuďmi. Mestskú časť  vníma z inej rýchlosti a vnímanie okolia je na hlbšej úrovni. 

Naše okolité prostredie Podunajských Biskupíc formuje celkovú skúsenosť chodca pri výbere či bude chodiť alebo sa voziť v našej mestskej časti.

Ak chceme našich občanov motivovať do ulíc, je potrebné na plánovanie chodníkov pozerať práve cez komplexný zážitok chodca, ktorý má priestorový a  zmyslový  rozmer.  

Okrem toho je potrebné bezodkladne riešiť:

  • sústrediť sa na vodorovné značenia pre chodcov, 
  • primárne riešiť rozkopávky  chodníkov, 
  • nevhodne alebo nelegálne riešené stavebné úpravy chodníkov  odstraňovať,
  • bezpečne oplotiť miesta stavebných úprav, kadiaľ prechádzajú deti či starší chodci,
  • pripraviť plán úzko súvisiaci s vodorovným značením parkovania áut na chodníkoch,
  • diskutovať s magistrátom o zodpovednosti za chodníky, ktoré sú v správe hl. mesta,   pripraviť obsah plánu opráv, resp. dohodnúť nový model zodpovednosti a financií .


Zmena od základu 

Chcem upriamiť pozornosť a priniesť dlhodobé riešenia pre potreby peších a matiek s kočíkmi v jednotlivých častiach našej mestskej časti. To je len jeden rozmer nového pohľadu , ktorý so sebou prinesiem a budem s poslancami riešiť.

Zmena si vyžiada prevrátiť rozmýšľanie nielen o doprave, ale aj o spôsobe života v našej mestskej časti. "Rozchodiť" Biskupičanov sa podarí len vtedy, ak bude človek ,pohybujúci sa pešo tým  elementom, okolo ktorého budeme plánovať .  

Ak budeme plánovať naše ulice pre autá, dostaneme do ulíc viac áut, ak budeme chcieť viac peších, musíme plánovať pre peších.  

Ak si Biskupičania nezvolia za poslancov a starostu ľudí, ktorí majú podobný pohľad na hierarchue dopravy, potom nás v tomto smere čaká ešte dlhá cesta. Ulice budú plánované a realizované predovšetkým tak,  ako to vidíme dnes - len a len pre automobily.

  Ako stimulovať chodcov, ako vytvoriť atraktívne, bezpečné a komfortné ulice, ktoré nám pomôžu "rozchodiť" Biskupice nám ukazuje Viedeň. Základným predpokladom ako dostať ľudí na chodníky je zásada  "CHODEC a KOČÍKY NA PRVOM MIESTE".

Môžeme to urobiť lepšie! Csinálhatjuk ezt jobban! We can do it better!

Ján Španko