Lieskovec, ľudia a ich prístupy

Keby Peter Tóth (Kočnerov poskok) žil 29.apríla 1780, mohol by na NAKA vypovedať, s kým a čo robila v Lieskovci Mária Terézia - uhorská kráľovná, 7 mesiacou pred svojou smrťou......

Lieskovec je skutočne zničená Podunajská brána a bola to perla vstupu do lužných lesov.


Lieskovec nie je ako "Podunajská brána" pri Hydinárskej ulici kde býva "nový" a starý starosta. Večer si svietia ako v Kennedyho vesmírnom stredisku, zatiaľ čo v Lieskovci vypadáva elektrika.


Lieskovčania potrebujú ľudský prístup:

  • postaviť krytú autobusovú zastávku,
  • upraviť cestovný poriadok na 30 minútový v ranných hodinách od 6 do 9 hod.
  • položiť nový asfaltový koberec, 
  • nezaťažovať ich asfaltárňov vzdialenou 500m od ich bydliska

Môžeme to urobiť lepšie a ukázať mostu- híd, že v Biskupiciach nemajú šancu!

10.novembra o 10:10 hodine krúžkujeme číslo 10.
Spanko2018.