Koncept pre cyklistov

Lasica a Satinský 

"Predvčerom si priateľ Fero  prisvojil môj bicykel   nemám na to žiadnych svedkov nik ho pri tom nevidel"

S vetrom opreteky budem preferovať potreby chodcov a cyklistov v rámci ich prepravy v našej mestskej časti a s prípojom na mestské radiálny R16, R36.

Cyklistická preprava je ideálny variant, ako ponúknuť naším obyvateľom alternatívu proti automobilovej doprave.

Využívanie bicykla je prejavom formy zdravého životného štýlu.

Ak chcem rozvíjať cyklistickú dopravu, začnime prosím diskutovať o scenároch, ktoré nás čakajú:
- zrušenie uličných parkovacích miest pomocou vodorovného značenia,
- budovanie cyklistických chodníkov,
- zúženie jazdných pruhov pre autá
- slušne upozorniť majiteľov domov, že ulica a chodník je korzo pre peších a nie jazdecký parkúr pre motorové kone.

Samozrejme, som si vedomý že sa jedná sa o prerozdelenie a optimalizáciu financií mestskej časti, tak , aby sme mohli v správnom čase realizovať a optimalizovať prestupy Biskupičanov z auta na bicykel/chodcov a vytvoriť kľúčové cyklo-chodecké korzo v smere Medzi jarky <-> Dolné Hony na centrum starej obce.

Nevymýšľajme koleso ktoré existuje ale diskutujme a vylaďme dokument