Komunity

V rámci komunitného rozvoja budem posilňovať otvorený dialóg, zapájať skupiny a jednotlivcov v našej mestskej časti do dialógu tak,  aby v danej lokalite dokázali aj sami s podporou miestneho úradu riešiť problémy a zvyšovať tak kvalitu svojho života. 

Podpora bude zahŕňať :

  • neformálne vzdelávanie komunít,  podpora zapojenia občanov do rozhodovania v samospráve odburávanie bariér medzi skupinami obyvateľov

  • podpora  miestnych partnerstiev medzi obyvateľmi, verejnou správou a podnikateľmi