Mestské parky

Vidím priestor na vytvorenie nových pľúc našej mestskej časti. Zásahy do mestskej zelene budú pod tvrdým drobnohľadom.


Biskupičania si ale zaslúžia koncept mestkých parkov, kde ľudia môžu relaxovať a kde starším pripravíme plnohodnotné zóny na aktívne starnutie.


Budeme vytvárať a podporovať a integrovať občianske aktivity v rámci revitalizácii zelených plôch na ktorých bude možné ponúkať rôznorodé spektrum služieb a kultúrnych aktivít ako rozvojové prednášky a workshopy,jógu, cvičenie pre seniorov a deti, ale aj iné komunitné kultúrne street aktivity.Mestský park
Mestský park