Kultúra

Patríme k najstarším mestským obciam Bratislavy a za divadlom chodíme za Dunaj.  

Rastie nám x-tá generácia detí, ktorá nepozná históriu obce. Potrebujeme vytvoriť identitu mestskej časti, spoločnú víziu a smerovanie. Vytvoríme spoločný kultúrny poznávací chodník s momentami histórie vzniku a rozvoja Podunajskych Biskupíc.


Pripravím zámer pre vybudovanie novej centrálnej Kunsthalle Biskupice s cieľom rozvíjať občianske aktivity a upevňovať ducha Podunajských Biskupíc.


Budem podporovať mestské knižnice, vznik galérií mladých výtvarníkov a literárne aktivity súkromných  a občianskych  komunít.