Inteligentné Biskupice


Náš život sa zmenil, ale mestská časť stále pripomína 90 roky  a preto: 


Sprostredkujem hackathlon inovácií pre občanov.

Založím coworking pre podporu mladých ľudí.


Podporím inkubátor firiem za zvýhodnené nájomné, aby šikovní mladí ľudia rozvíjali svoj talent v prospech rozvoja Biskupíc.


Budeme dômyselne rozširovanie wify hotspotov v jednotlivých častiach Medzijarky, Dolné Hony a stará obec.


Podporíme a aktívne vstúpime do spolupráce pri konceptoch Smart City s magistrátom a župov ,


Pripravíme so školami a odborníkmi stratégiu rozvoja v našej mestskej časti pokrývajúcu 5-10 obdobie.