Ihrisko

Je to ako v každej škole. Keď "oteckov" osloví riaditeľka s otázkou: 

"Pomohli by ste mi s vypracovaním projektu obnovy ihriska?"

, nezaváhali sme ani na sekundu.


Spolu s Attilom a Kristiánom Jámborom, telocvikárom Kristiánom Leskom, riaditeľkou školy Monikou Maurskou, sme vytvorili agilný päťčlenný tím. Počas zimy sme preberali mnohé varianty školského dvora, kreslili, počítali, brainstormovali.

Otázka bola jednoduchá: 

"Ako z 30 ročnej asfaltovej plochy, ktorá po daždi pripomínala post-cunami špinavú plochu, urobiť ihriskovú, bezpečnú krásavicu pri námestí?"

Vypracovali sme detailný projekt, ktorý riaditeľka školy predložila v rámci programu BSK "Podpora rozvoja športu na rok 2018". Paralelne požiadala starostku mestskej časti o dofinancovanie ihriska z rozpočtu obce. Podarilo sa. Vďaka aj jej podpore, sme dokázali našu predstavu zrealizovať v praxi.


Prostredníctvom revitalizovaného detského ihriska v priestoroch Základnej školy na Vetvárskej ulici vie naša mestská časť ponúknuť benefity nielen pre školu, ale aj samotným obyvateľom mestskej časti v rámci zmysluplného využitia ich voľného času.

Vybudované detské ihrisko tak spolu s farským dvorom, vytvára nový jednotný kreatívny priestor, slúžiaci na rozvoj športu a komunitnej spolupráce. Bude to priestor pre rodiny s deťmi, miesto pre bezpečný a zdravý vývoj našich detí. V neposlednom rade vznikla nová oddychová oáza v strede v Podunajských Biskupíc.

Mám na to!