Homo praefectus

Homo habilis - človek zručný, žil pred 2,5 mil. rokmi, bol prvým ľudským druhom s vyvinutým stiskom ruky, ktorým dokázal vytváriť jednoduché pomôcky pre celú Homo habilis komunitu.

Homo sapiens - človek moderný, sa objavil približne pred 300 000 rokmi. Typizovanými náročnejšími nástrojmi posúval komunitný život Homo sapiens na veselšiu vyššiu úroveň .

Homo praefectus - človek prednosta, sa vyvinul približne pred 21 rokmi za pomoci Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy (APUMS). APMUS dostal príležitosť rozvinúť prednostov do nebývalej kvantity a tak Homo praefectus nadobúda nové kvalitatívne rysy a odborný rast na zvládnutie náročných úloh vo verejnej správe v prospech jej kvalitného a transparentného fungovania pre občanov.

Homo praefectus má talent na rozdávanie mimoriadnych odmien za takzvané mimoriadne pracovné výkony na všetkých úrovniach riadenia. Odmeny sú pre neho tak nutné ako základné potraviny, bez nich jeho život by nemal zmysel. Nešetrí na odmenách verným a lojálnym pracovníkom a vníma ich rozdávanie, z komunálnych daní občanov, ako národný šport, ktorý nesie atribút demokratického riadenia.

Homo praefectus nevníma rozdávanie odmien ako aféru či etický problém....prečo? Nuž preto lebo je u zdroja komunálnej pokladnice: 


"Najkvalitnejší" Homo praefectus posúva počas svojho pôsobenia v úrade miestnu samosprávu na stupienok najmenej transparentného mesta, predpíše si odmenu a urobí bezpečný wipe dát na všetkých počítačoch: 


 A nakoniec to "najlepšie" z ľavej časti Progresívneho Slovenska, pobočky Podunajské Biskupice:


text na preklad do google translator: 

"A plénum a polgármester fizetéséről és a képviselők jutalmazásáról is szavazott. A jogszabály értelmében Pék 3063 eurót vihet haza havonta. Roman Lamoš (Progresszív Szlovákia) képviselő felvetette, hogy harminc százalékkal emeljék meg a polgármester bérét. A képviselő azzal indokolta a javaslatot, hogy a környező városrészek polgármesterei is körülbelül ennyit keresnek. A testület azonban nem támogatta a beadványt, rámutattak, hogy míg a Lamoš által említett polgármesterek már több ciklus óta vezetik az egyes városrészeket, addig Pék újonca polgármesteri székben."

Pre Romana Lamoša, ktorý sa chcel takto dostať o krok bližšie k stoličke vicestarostu, platia 2 citáty:

Marcus Valerius Martialis latinský básnik : "Dobrák je vždy neskúsený."

Pre ostatných:

Erasmus Rotterdamského - holandský humanista, kňaz a teológ : "Ak sa hráš s menej skúsenými a ak ich môžeš zakaždým poraziť, predsa ich nechaj občas vyhrať, aby hra bola živšia."