Historické zastavenia

V  Podunajských Biskupiciach sa od šesťdesiatych rokov búra. Búrala sa žiaľ i pre pamäť mestskej časti mimoriadne cenná urbanistická štruktúra. Zbúrali sme si kastieľ Ormosdyovcov, predali sme 1/2 kultúrnej pamiatky Miestneho úradu, predal sa lovecký kaštieľ kardinála Jozefa Batthyany do súkromných rúk. Mlyn chátra. Kultúrne pamiatky chátrajú. 

Miesto toho sme vystavali ošípareň , máme stolársku dieľňu a vznikla ilegálna skládka odpadu.

Svetielko z konca tunela?

Všimli ste si? Čierne majestátne tabule. Zrátali ste ich počet? Hľadali ste dôvod ich osadenia? 


Neviem čo bolo podnetom, ale osobne túto formu kultivovania verejného priestoru vítam! Veď predsa, rastie nám x-tá generácia detí, ktorá nepozná históriu obce. O R7 a D4 sme počuli za 12 rokov v biskupických novinách viac ako dosť.O histórii obce málo. Áno, potrebujeme aj touto formou vytvárať identitu mestskej časti.

Tento rok si pripomíname 797. výročie prvej písomnej zmienky o Podunajských Biskupiciach. Prečo sa ľudia kedysi v minulosti usadili práve tu na tomto mieste, a kultivovali Podunajské Biskupice nielen na svoj príbytok, ale aj miesto, kde vytvárali celý rad aktivít potrebných pre ich bohatý život? Prečo práve tu a nie inde? Čo o tom rozhodovalo? Osídľovanie Podunajských Biskupíc je zaznamenávané už od dávnej doby. Prebývali tu tak Kelti, ako aj Rimania, Húni, Avari, Germáni, , či prví Slovania a samozrejme Maďari. Územie bolo osídľované z dôvodu ideálnych podmienok ramien Dunaja, existujúcich brodov ktoré slúžili ako vstupná brána do podunajskej, ako i panónskej nížiny.

Už teraz sa teším aj na poctivú rekonštrukciu farského kostola sv. Mikuláša, ktorú realizuje náš farár Jozef Vadkerti v súčinnosti s pamiatkovým ústavom.


Duchovná mama myšlienky spracovať históriu Podunajských Biskupíc na základe monografií nášho rodáka, historika Petra Püspöki Nagya, je Nóra Csanaky, pracovníčka cezhraničného informačného a impulzného centra. NÓRA ĎAKUJEM , že si nám touto nezameniteľnou formou, predstavila v exteriéri vzácne historické okamihy Podunajských Biskupíc!

Ako starosta Podunajských Biskupíc, budem plne podporovať ďalší rozvoj kultúry a podporovať komunity, strážiace genius loci špecifických budov v našej mestskej časti!

Informovanie pre občanov

V histórii Biskupíc poznáme veľké pustošenia:

-1683: turecké pustošnie na príkaz sultána Galga
-1704: dánske pustošenie na príkaz veliteľa Trampa
-1859: detská nepozornosť a vyhorenie cc.100 domov vrátane mestského a farského archívu.
- 1950- 2018: búranie kaštieľa, predaje mestkých pamiatok, zničenie 150ha chráneného územia biotopu Dunajské Luhy.

Ako o tomto viem? Z kníh, na základe ktorej sa dlhodobo pripravoval veľký "kurátorský" projekt o histórii Podunajských Biskupíc.

Koncepcia 14 tabúľ prináša niečo nové, zásadné a razantné do externej prezentácie histórie obce. Má prebudiť prevládajúci nezáujem občanov mestskej časti o históriu obce.

Bohužial, spôsob informovania v biskupických novinách či na webe nie je adekvátny dlhoročnej príprave projektu.

Povážte len informácia v biskupických novinách:

- júlove/augustové číslo, žiadna informácia,
- septembrové číslo, žiadna informácia,
- októbrové číslo na internete, je len 13 slovná zmienka: "Z dotácii BSC sa vytvorilo 14 historických tabúľ Historické zatavenia v Podunajských Biskupiciach."
- na webe len skromná skrytá pozvánka v timeline dátumu
- občan na Dolných Honoch, či Medzijarkoch ani netuší z oficiálnych zdrojoch mestskej časti nič o aktivite tabúľ.

Pri svojom rozhodnutí kandidovať som napísal: 

"Súčasný rozvoj našej mestskej časti možno charakterizovať ako stavebný deník s ľudskou bezprízornosťou."

Aj pre spôsob informovania ohľadom tak významnej aktivity ako je 14 tabúľ, v novembrových voľbách potrebujeme výraznú zmenu koncepcie a myslenia. Nie kontinuitu či formálnej rošády figúrok vo vedení mestskej časti.

Občania, priatelia, hostia, stretnime sa v piatok 12.10. 2018 o 17:00 pri prezentácii Nóry Csanaky, v priestoroch kultúrneho domu Vesna a vypočujme si, prečo si máme strážiť génius loci našej mestskej časti!

Ako starosta Podunajských Biskupíc, budem plne podporovať ďalší rozvoj kultúry a podporovať komunity, strážiace genius loci špecifických budov v našej mestskej časti a dbať o viditeľné informovanie občanov na verejnej webovskej stránke !