Hercule Poirot : SIMCITY 

Učitelia, učia naše deti rozoznávať slová a predpokladajú, že zmysel slov deťom naskočí automaticky. Lenže byť informovaný znamená vedieť, že niečo je také alebo onaké. 

Byť múdry znamená navyše vedieť, ako to súvisí s ďalšími informáciami, prečo to tak je a v čom sa to líši od iných informácií....

V septembrovom čísle B.N. som si prečítal 738 slov týkajúcich sa skládky Vassal, od členky urbárnikov. Spoločenstvo, rovnako ako mestské OLO , na základe svojej činnosti vypláca odmenu všetkým podielnikom spoločenstva. Odmeny poberajú aj členovia dozornej rady OLO, kde nájdeme aj pravú ruku, zástupcu starostky. 

OLO, v približne rovnakom období, ako sa písalo v článku , podpísalo zmluvu s  Vassalom na likvidáciu 18-tisíc ton odpadu, ktorý vyprodukujú obyvatelia Bratislavy ročne. O tom sa však v 738 slovách nedočítame....prečo asi?

Zaujal ma hlavne bojovný text a najmä štyri slová, neúspešného kandidáta na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Vrakuňa.

Svoje pocity, vpísal do štyroch magických slov :   Podivuhodné Prideľovanie Sociálnych Bytov... PPSB.

Nič viac, nastalo úplne ticho, ako pri hromadiacej sa ilegálnej skládke Vassal ktorá nám môže spolu s Vrakúnskou skládkou, zamoriť vodu ako reaktor v Černobyľe.  

Máme mlčať ako väčšina kompetentných? NIE! Môžme hľadať, skúmať a objavovať ihlu v kôpke sena.

Na počiatku bolo slovo. To slovo voláme PPSB.  Čo sa skrýva za týmito slovami?

Ako sa hrávajú poslanci vláčikárskeho klubu hru SIMCITY?

15 septembra sme si pripomenuli 10 výročie začiatku globálnej finančnej krízy, ktorú spustil bankrot investičnej banky Lehman Brothers.

V rovnakom období, spustili volení zástupcovia vláčikársku hru s obecnými sociálnymi bytmi pod názvom SIMCITY - Rozdeľuj a kraľuj.

Whisky - Tango - Foxtrot..... skríkne prekvapený volič....Podivuhodné Prideľovanie Sociálnych Bytov... u nás, kde sme 12 rokov ani neregistrovali ani ilegálnu skládku Vassal?

PPSB, tieto štyri slová napísal človek, ktorý má v súčasnosti "prístup" k dokumentom miestneho úradu. Rovnako ako aj niektorí poslanci, vďaka pevným rodinným zväzkom na úrade. Aj to patrí k  hre SIMCITY. Transparentnosť vládnutia a rozdeľovania....

Chceš niečo na web stránke dohľadať? Naša neprehľadná web stránka Ti zdvihne maximálne tlak:

  • nezistíš mená sociálne slabších občanov, ktorí sa formou hry dostali k obecnému bytu,

  • nezistíš ani konkrétne kritériá, ktoré sa na každého sociálne slabšieho občana aplikovali v hre,

  • chýbajú rozhodnutia, prílohy, hlasovanie.

V novinách nájdeš len jednu stručnú správu:

  • V roku 2002 bolo vo vlastníctve mestskej časti Podunajské Biskupice, 52 novopostavených nájomných bytov / napr. Uzbecká, Bodrocká a Kovová ulica/ .

  • Financie vo výške cc. 1.25 mil. €, si zabezpečila mestská časť prostredníctvom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja a zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

A hlavné kritérium výhod:

  • Záujemcovia o takéto byty musia spĺňať kritéria ministerstva - príjem nižší ako 3-násobok životného minima, čo je 490,-€.

Čo na to Hercule Poirot?

"Mon die, teda toto sú tí občania ktorí sa daným príjmom pre daný účel zaraďujú do skupiny sociálne slabších obyvateľov. " 

 Hercule Poirot si popod fúzy hovoriac:

"Šedé bunky mozgové, mon ami. Seďte a nechajte pracovať šedé bunky mozgové, ony vám samé všetko povedia."

Nakoniec v každom diele seriálu si pohladí fúzy a povie:

Mon ami, vždy sa nájde blbec, ktorý si verí že hru SIMCITY s Poirot-om vyhrá. Títo tendroví vláčikári - ešte nemajú dosť a všetko riadia z obcí pod tajomným písmenom M (Malinovo - Mliečno). 

 Eh bien - mám ich a som spokojný.

Vláčikári z klubu, SIMCITY, LB, Poirot
Vláčikári z klubu, SIMCITY, LB, Poirot

Cent tonerres! Čo ak tie štyri slová znamenajú toto plukovník Hastings :

Inú variantu hry od Lehman Brothers. Z dôvodu nesprávneho prekladu podmienok hry, ponúkli nehnuteľnosti nie sociálne slabším obyvateľom , ale zvýhodneným občanom za nízky úrok a iné výhody Pod heslom: Veď aj my poslanci musíme bývať za akúkoľvek cenu... Po rokoch výhod, byt predať a zarobiť.

POUČENIE

Lakomosť mocných s vidinou ľahkého zbohatnutia, viedla vyvolených, k netransparentnému prideľovaniu obecných nájomných bytov. Doklady k hre úspešne 12 rokov skrývajú v ruskej матрёшкe.

матрёшкa - matrioška, vieš čo sa skrýva vo mne?
матрёшкa - matrioška, vieš čo sa skrýva vo mne?

A je to už 12 rokov,  zlovestné ticho pred búrkou, odkedy sa táto SIMCITY hra spustila. Rovnako ticho bolo 12 rokov okolo ilegálnej skládky Vassal. 

Ruka ruku myje. Kauzy sa úspešne kryjú volenými - vyvolenými ľuďmi, ktorí nemajú morálne zábrany opäť kandidovať na poslanca či starostu obce. Pri týchto slovách aj Gizke zhorkne pivo ktoré  jej zaplatili vďační podnikatelia.

Dúfam, že nová vzorka poslancov, bude morálne lepšia, ako títo reprezentanti vláčikárskej miestnej elity.

A ako sa hrali páni od Lehman Brothers?

Hlavnou príčinou pádu bola ich dlhoročná hra so subprime hypotékami s názvom: 

Sleduj stádo a bývaj vo vlastnom za akúkoľvek cenu!

Subprime hypotéky na nehnuteĺnosť uzatvárali sociálne slabší občania cez brokerov, ktorí dostávali odmenu na základe počtu uzatvorených hypoték. Bola nastavená tak, aby aj podpriemerne zarábajúci človek, bol schopný v priebehu 2 rokov splácať minimálne splátky hypotéky napr. len úroky. Po 2 rokoch banka dlžníkovi prehodnotila úroky a zaslala mu platobný príkaz, ktorý znamenal niekoľko násobné zvýšenie splátky. Tieto už ale dlžníci nedokázali logicky splácať.

Oproti dlžníkom stáli investori, ktorým bankové domy predávali sľubné balíčky s cennými papiermi, pripomínajúce ruskú матрёшка. Do balíčkov sa miešali cenné papiere so subprime toxickými hypotékami. Bežný investor nemal šancu takýto rozriedený produkt rozpoznať.

Táto hra spôsobila , že sa cena nehnuteľností dostala na neudržateľnú bublinovú úroveň, pričom ale veľa ľudí - dlžníkov, si stále bralo nové a nové subprime hypotéky. Tieto, koncom roku 2006 dosiahli viac ako 40 percent / 500 miliárd dolárov ročne/ všetkých hypoték v USA. Po kríze klesol počet týchto hypoték pod 10 miliárd.

Prečo sa ľudia  radi zapájajú do tejto hry-ruskej rulety?

Hru ovplyvňujú dva faktory, ktoré platia rovnako silno aj pre Slovensko:

Prehnaný Optimizmus

Väčšina ľudí prehliada riziká a pozerá na svet optimisticky. Logicky aj svoje konanie a samého seba hodnotí nadpriemerne. Preto aj v Bratislave, sa viac ako 80 percent vodičov hodnotí ako nadpriemerných vodičov, pričom z matematiky vieme, 50 percent vodičov musí byť vždy horších vodičov ako priemer.

Efekt stáda

Spoločnosti poskytujúce hru, vytvoria okolo produktu hypoték davové šialenstvo. Podobné, aké zažili ľudia v závere roka 2017, keď masovo nakupovali bitcoin, litecoin, monero či inú kryptomenu. 


Keď ľudia vidia ako všetci nakupujú, nechcú si nechať ujsť príležitosť. Závisť ako aj lakomosť rýchleho zbohatnutia či vlastníctva, doženie vždy ľudí k nerozvážnym krokom.

EPILÓG

Kríza  mala dopad na stovky miliónov ľudí. Neobišla ani občanov Slovenska.  Problémom bol nezáujem spotrebiteľov utrácať, v dôsledku čoho sa ekonomika Slovenska prepadla o 11%.

Koľko stratili občania Podunajských Biskupíc pri SIMCITY? To sa možno dozvieme po 10.novembri, ak príde k volebným urnám viac ako 1800 voličov (30%).