Eva Nevická, maliarka


Návštevníka možno neprekvapí, že za prípravou novej výstavy Evy Nevickej, je podpísaná Eleonóra Csanaky, pracovníčka cezhraničného informačného a impulzného centra. V priebehu rokov usporiadala vyše tridsiatku nezabudnuteľných výstav a tematických celkov.

Spolu s kurátorkou výstavy Dr. Alenou Piatrovou a hudobným doprovodom vnuka pani maliarky nám na 6. decembra pripravila pekný umelecký zážitok.

Pripomeňme si, kto je maliarka MUDr. Eva Nevická,CSc.

Narodila sa v Trenčíne, ale od roku 1958 pracovala v NÚTaRCH v Podunajských Biskupiciach. Systematicky sa venovala prevencii, liečbe tuberkulózy a odborná verejnosť ju tituluje ako prvú dámu detskej pneumoftizeológie. Je nositeľkou ceny Samuela Zocha za celospoločenskú prácu v oblasti zdravotníctva, pričom vychovala desiatky detských lekárov zaoberajúcich sa komplexnou problematikou tuberkulózy.

Vo výtvarnom neprofesionálnom umení nájdeme veľmi málo tak vyzretých osobností, ako je Eva Nevická. Aj keď maľovala od detstva, svojej záľube sa naplno začala venovať až po odchode na dôchodok v roku 2004. Svoju techniku si vycibrila v ART klube pod vedením akademického maliara Ladislava Mareša. Od roku 2013 je platnou členkou Ateliéru neprofesionálnych výtvarníkov mesta Bratislavy.

A prečo Eleonóra Csanaky naplánovala výstavu na sviatok 6. decembra? Hlavným zmyslom sviatku biskupa sv. Mikuláša je dávať. Pani Eva Nevická dala v tento deň Biskupičanom svoju novú tvorbu orientovanú na Génius Loci Podunajských Biskupíc. Obrazy kostola sv. Mikuláša v roku 1905, kostola Sv. Jozefa, kaplnky Sv. Rozálie, kláštora milosrdných sestier Svätého kríža, Linzbothovho kaštieľa pripravila s cieľom maliarsky prepojiť Historické zastavenia, zostavené na základe monografie nášho rodáka, historika Petra Püspöki Nagya.

Eva Nevická má stále neuveriteľnú životnú energiu a chuť a vôľu experimentovať, to všetko sú jej cenné devízy ako neprofesionálnej maliarky. Dôverne pozná zákutia Podunajských Biskupíc. V jej obrazoch sa stále v nových metamorfózach objavujú typické Dunajské ramená v jesennom, či zimnom období.


V autorkinej novej tvorbe môžeme presne pozorovať rôzne vývojové etapy. Používa sýte farby, či netradičné kompozičné riešenia ako aj pomocný materiál. Nevická používa vo svojich dielach, akvarel či akryl, mení motívy - kvety, siluety, krajinky. Jej farebnosť a celková kompozícia je jednoznačná. V novších dielach virtuózne zaznamenáva zámerne zjednodušené tvary tanečnice či iné tváre, aby v nich jasne definovala povahu zobrazovaného motívu

Výstavu Evy Nevickej si môžete vychutnať do 11. januára 2019 v dome kultúry Vesna, Biskupická 1, Podunajské Biskupice


<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fspanko2018%2Fvideos%2F1828256137283466%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>