Dopravné tepny

Keď sa nám podarí dostať pod kontrolu inváziu vozidiel do našej mestskej časti, následne dokážeme lepšie zadefinovať vnútorné cestné toky dopravy. Rozvinieme plány predĺženia trolejbusu k železničnej stanici. V spolupráci s mestom, nastavíme podmienky vytvárania záchytných parkovísk tak, aby sme sa nestali odstavným vrakoviskom do hlavného mesta. 

Denne netrpezlivo stojíme v dopravných  zápchach a bez ohľadu na to či ideme peši, na bicykli alebo autom. Problémom našej mestskej časti je doteraz nerealizovaná koncepčná dopravná koncepcia. Jednoduchým rezom bola stará a nová časť obce rozčesnutá širokou Kazanskou ulicou, pričom táto "diaľnica" bola realizovaná jednoduchým pridávaním jazdných pruhov čím pritiahla záujem mimo Biskupitských šoférov.


Poľnohospodárska cesta na Vinohradníckej ulici je ďaľším kľúčovou cestou,   ktorá aj po dobudovaní R7 a D4 bude  maximálne vyťažovanou komunikáciou zo smeru expandujúceho stavebný ruch v Dunajskej Lužnej, Miloslavove až smerom na Dunajskú Stredu.

Doprava v Biskupiciach
Doprava v Biskupiciach

Aby sme môhli realizovať dômyselnú dopravnú politiku, potrebujeme na základe dát z počtu vozidiel a čase  pripraviť súbor opatrení aby sme vedeli počet vozidiel premiestniť z našej mestskej časti do druhej.

Musíme do celého konceptu dopravy v nasej mestskej časti priniesť koncept diverzifikácie dopravy.


  • Potrebujeme regulovať tie cestné toky, ktoré má naša mestská časť vo svojej správe
  • Podporovať a podporovať bezemisnú formu dopravy- chodcou bicykle, kolobežky, elektrické dopravné prostriedky jazdiace rýchlosťou do 25 km/h

  • Optimalizovať hromadnú dopravu tak aby sa občania môhli rýchlo prepraviť na vyhradených jazdných pruhoch do mesta a železničnú stanicu.