Ilegálna skládka

Ešte stále netrpezlivo čakáme na správu inšpekcie zo životného prostredia. Geodeti, ktorí zamerali rozlohu, výšku a objem skládky k vyčísleniu koľko dažďovej vody cez skládku preteká, štatisticky vypočítajú množstvo zamorenej vody presakujúcej do spodných vôd Žitného ostrova. Týmto zistíme hodnotu škody na životnom prostredí.

 Viac čítaj na: 

Nikdy som nepatril k zarytým ekoaktivistom.

Na informácie týkajúce sa ekológie sa už roky snažím pozerať s triezvym nadhľadom. Emócie úsudku nikdy nepomôžu, skôr nás zavedú do spleti zavádzania. Avšak, keď som si uvedomil, že počas pár rokov akosi prirýchlo sa navyšuje kopec skládky v Podunajských Biskupiciach, začal som byť nervózny. Namiesto výhľadu na polia a vzdialené plochy Biskupického lesa, sa do výšky 4 poschodového domu dvíha odpad a príšerný zápach s poletujúcimi vtákmi. A ešte viac ma vytočila informácia, že skládka je ilegálna a všetci kompetentní sú roky pasívni.


A miesto bílej hory nám tu vznikol černý arzenál na Žitnom ostrove.

Nie, my nie sme v Afrike, sme v Podunajských Biskupiciach pri skládke s podobnosťou plochého Killimanjara.

Europe - Final Countdown 1/2

(Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one)

We're leaving together,
But still it's farewell
And maybe we'll come back
To earth, who can tell?
I guess there is no one to blame
We're leaving ground (leaving ground)
Will things ever be the same again?
It's the final countdown
The final countdown
Oh
We're heading for Venus (Venus)
And still we stand tall
'Cause maybe they've seen us (seen us)
And welcome us all, yeah
With so many light years to go
And things to be found (to be found)
I'm sure that we'll all miss her so
It's the final countdown
The final countdown
The final countdown
The final countdown


Europe -Final Countdown 2/2

Oh
The final countdown,oh
It's the final count down
The final countdown
The final countdown
The final countdown
Oh
It's the final count down
We're leaving together
The final count down
We'll all miss her so
It's the final countdown
It's the final countdown
Oh
It's the final countdown, yeah

Writers: Joey Tempest