Biskupické Kilimandžáro https://www.biskupicenahlas.sk/

Ešte stále netrpezlivo čakáme na správu inšpekcie zo životného prostredia. Geodeti, ktorí zamerali rozlohu, výšku a objem skládky k vyčísleniu koľko dažďovej vody cez skládku preteká, štatisticky vypočítajú množstvo zamorenej vody presakujúcej do spodných vôd Žitného ostrova. Týmto zistíme hodnotu škody na životnom prostredí.Škody, ktoré spôsobila chamtivosť a ľahostajnosť všetkých figúrok v kauze ilegálnej skládky v Podunajských Biskupiciach sú ale nevyčísliteľné.  

Populisti a demagógovia v kauze ilegálna skládka Vassal to v súčasnosti majú ľahké. Stačí, aby do verejného života, novín, facebook komunít prezentovali lži, alebo často ich opakovali, a priatelia či "followers" si po istom čase začnú myslieť, že na nich niečo predsa len bude. 

"Stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou," údajne vyriekol Joseph Goebbels. 

Aj keby ju nepovedal, všetci veria že je to jeho výrok.Pri skládke Vassal sa takéto výroky začali pravideľne v dennej tlači využívať, odkedy občan Jozef Mihók na mestskom zastupiteľstve dňa 25. apríla 2018, teda viac ako dva mesiace po vydaní stanoviska Okresného úradu Bratislava poukázal na ilegálnosť skládky na parc. 5980/ 15, 16, 18 a na priľahlých pozemkoch CK 6201/11, 6201/9 a 6199/1. 

 Ako podľa tohto výroku pracuje spoločnosť, o ktorej sa rozprávame? Opakuje a vydáva vyhlásenia: "Na pozemkoch spoločnosti nie je žiadna skládka a rozhodne nie čierna. Ten pozemok nám nepatrí, je len priamo vedľa nášho".

Ďalšiu informáciu si interpretujeme nasledovne. Dozorná rada OLO, na základe tlaku verejnosti a dennej tlače, ako aj blížiacich sa komunálnych volieb, požiadala spoločnosť Vassal EKO, aby skládku v Podunajských Biskupiciach zlikvidovala na vlastné náklady. Spoločnosť Vassal EKO sa zaviazala vyhovieť žiadosti OLO .

Pýtame sa oprávnene so zdvihnutým prstom hore : "O ktorom kopci ilegálnej skládky a na ktorých parcelných číslach ju na vlastné náklady zlikvidujete?

Aké náklady bude stáť a koľko rokov bude trvať likvidácia oboch kopcov skládky, ktoré rástli potichu odkedy sa na tomto území začalo komerčne dlhodobo úspešné triedenie odpadu pre Bratislavské OLO?

22.03.2018, Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice oznámila formou verejnej vyhlášky, konanie o nariadení odstránenia stavby postavenej bez stavebného povolenia resp. o dodatočnom povolení stavby, ktore si spoločnosť Vassal prenajala od urbariátu obce.Ani toto vyjadrenia zástupcov našej miestnej samosprávy nie sú pre občanov čitateľnejšie: odstránenie skládky alebo aj ako prípadne dodatočné povolenie skládky.

  

Občania Podunajských Biskupíc, povedzme rázne:Špinavosti dlhoročnéročnej ignorácie ilegálnej skládky vieme jasno pomenovať, nesmieme ju legitimizovať a musíme sa k celej veci postaviť priamo. 

Z hodnotového hľadiska považujem za neprijateľné, rozprávať čo i len o dodatočnom povolení ilegálnej skládky, aj keby sa mal udiať na základe dodatočného kladného stanoviska z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie vypracovaného kompetentnými.Zaviažme naše budúce miestne zastupiteľstvo, aby zohľadnili súhlasný postoj občanov Podunajských Biskupíc k požiadavke likvidácie skládky. Budúcim poslancom musí byť samozrejmé, že prípadné kladné rozhodnutie k dodatočnému povoleniu skládky by:

  • malo dlhodobé negatívne dopady na životné prostredie Podunajských Biskupíc,
  • bolo hrubým precedensom do budúcnosti k vzniku nových EKO-kriminálnych skládok,
  • negatívne ovplyvnilo vzťah občanov ku komunálnej politike v Podunajských Biskupiciach.

Verme v zdravý rozum poslancov!