Bezdomovci a ryba smrdí od hlavy

V druhej polovici marca zverejnil Eurobarameter informáciu týkajúcu dôvery občanov EÚ v políciu. Ak sa dôkladne pozrieme na horeuvedený graf, viac ako 55% občanov Slovenska polícii nedôveruje, čím sme sa umiestnili na poslednom mieste. Predbehli sme Rumunsko, Bulharsko, Macedóniu a Albánsko. 

Mieru dôvery v políciu štátnu či mestskú na Slovensku ovplyvňujú tieto celospoločenské javy: 

  • korupcia, úplatkárstvo, 
  • byrokracia, 
  • "vyšetrovanie so záverom skutok sa nestal", 
  • stretávanie sa so závadnými osobami ako aj s okruhom "politikov" alebo, 
  • práca s citlivými informáciami, ktoré policajt bez morálneho profilu zneužije na osobné či politické ciele. 

Toto je jadro nedôvery v ľudí ktorí pracujú či pracovali v polícii. Aj kauza skládky Vassal, nám nedôveru v políciu poriadne naštrbila.

A preto vnímanie občanov je priamočiare: 

"Nedôverujeme policajtom a ak policajti idú do politiky, nie preto aby robili službu občanom, ale aby robili službu samým sebe a svojim blízkym, poprípade tým lajkujúcim. Do politiky vnášajú metódy osobných vzťahov a rodinkárstva."

Prečo potrebujeme prístup ľudí z radov polície občiansky ovplyvňovať a ich prístupy k občanovi zmeniť ? Prečo potrebujeme aby policajti pracovali kvalitne a svoju skúsenosť naberali v teréne pri práci s ľuďmi? 

Pozriem sa na to svojimi očami, keďže bezpečnosť našich detí a obyvateľov obce mi je mi prvoradá.

Pri nočných behoch s mojím psom po Dolných Honoch a Medzi jarkoch, ako aj ad hoc diskusií s obyvateľmi Biskupíc mám jasnú spätnú odozvu týkajúce sa našej polície. 

Ani v našej mestskej časti ľudia nemajú pocit že ich polícia chráni a pomáha im. Nevidia ich tam kde to cítia a príslušníkov mestskej polície často vnímajú ako "vyberačov pokút", než ako tých, ktorí sa starajú o ich bezpečie.

Pocit bezpečia občanov Podunajských Biskupiciach klesá najmä na miestach v "pohraničnej" línii s Vrakuňou, teda v mieste kde sa stýka obchodné centrum Jantár s Dragúnskym Pentagónom alebo pri obchodných domoch LIDL, HRON, BILLA.  

Prečo je to tak?

Podľa názorov občanov tejto časti našej obce to bola dlhoročná neschopnosť komunálnych politikov, či chýbajúca účinný postup policajtov obvodného oddelenia vo Vrakuni a Biskupíc, alebo nekoncepčná spolupráca s komunitným centrom riešiacim bezdomovectvo.

Toto prinieslo nasledovné javy: 

-dočasnú alebo permanentnú migráciu týchto indivíduí do   bezpečnejšej biskupickej mestskej časti, kde svojou prítomnosťou, pitím, užívaním drog často narušujú bezpečie našich detí , poškodzujú verejný mobiliár a v okolí škôl a ihrísk vytvárajú smetiská. 

Množstvo bezdomovcov vídam prespávať na rôznych miestach kde chýba osvetlenie. Smrad a beznádej, svojimi potrebami znehodnocujú a obmedzujú životný priestor slušných ľudí.

Preto ľudia sú opatrní, nechcú sa do ničoho s týmito živlami zapliesť. Ak ich aj upozornia, môže to mať negatívne následky v podobe štuchancov, kriku, ohrozenia špinavými striekačkami alebo iné nepríjemné situácie. Ľudia sa preto boja a radšej ich ignorujú.


Je logické že naši občania a deti očakávajú pomoc od starostu, poslancov, viceprimátora a našej mestskej polície Podunajských Biskupíc, a zúfalo sa pýtajú minimálne 15 rokov, či mestská polícia dokáže ľuďom zabezpečiť pocit bezpečia. A tu je kameň úrazu ktorý musím napraviť po komunálnych voľbách. 

Súčasné vedenie mestskej časti, starostka, viceprimátor ale aj poslanci príslušných obvodov,  nepochopili  závažnosť problému a nepoložili základy boja proti bezdomovcom. Reči  a  žiadne činy či konzultácie s komunitami. Určite tesne pred voľbami, navrhnú dlhoroční poslanci, mnohé riešenia na bezdomovcov.... 

Poprípade pochopí aj trinástka,  ak pri Podunajskej bráne postavia nákupné stredisko LIDL, a bezdomovci jej budú prespávať pod oknami. 

Prečo to ale neriešili 2, 3 alebo 13 rokov dozadu, pričom ako tvrdia dôverne poznajú starosti a problémy našich obyvateľov?

Čo treba ale zmeniť, je prepracovať výkon úloh mestskej polície, s prihliadnutím na počty členov mestskej časti.

 Je potrebné vytvoriť spoločný tím mestských policajtov Podunajských Biskupíc a Vrakuňa na legislatívnom princípe štátnej polície.Potrebujeme naštartovať spoluprácu s organizáciami, majúcimi znalosti s touto problematikou. Nepotrebujeme tvrdú represiu ktorú nám ponúka štátna polícia. 

Potrebujeme prehodnotiť nevhodný koncept rozmiestnenia kamier a osvetlenia, či doplniť chýbajúce finančné prostriedky na nej. 

AK to nezmeníme, staneme sa živnou pôdou pre kriminálne živly v našej mestskej časti.Keďže policajti sa prevažne vozia v autách, namiesto toho aby boli fyzicky prítomní v teréne pri OC Jantár, obchodný dom HRON alebo v starej obci , potrebujeme viacerých mobilných pochôdzkarov na elektro - bicykli, elektro- kolobežke. 

Nepotrebujeme mestskú políciu ktorá sa sústreďujú sa na trestanie ľudí na pokutách na cestách, ale potrebujeme ich nastaviť do oblastí kde nie sú roky aktívni. Potrebujeme docieliť aby pri stretnutí s mestskými policajtami ľudia necítili symbol ohrozenia ale pocit ochrany a bezpečia.