Archeologická kaviareň na diaľnici

Archeologické nálezy pri výstavbe R7D4 okolo Bratislavy prinášajú nový pohľad na život ľudí, ktorí tu žili pred nami. Vďaka nadšeným archeológom si skladáme krok po kroku čriepky našej ďalekej minulosti.

Ak patríte medzi nadšencov histórie, tak si určite uvedomujete, že Archeologická kaviareň sa každou prednáškou opticky zmenšuje......

Dôvodom je obrovský záujem odbornej a lajckej verejnosti o históriu a dejiny nášho územia v stredoeurópskom priestore, ktorí sa počas prednášok masovo zhromažďujú v Prírodovedeckom múzeu.


Keďže početnosť a význam nájdených predmetov a kostier je fenomenálny v rámci dejín archeológie na Slovensku, napáda má otázka:

-Ak sa neustále hovorí že história je matkou múdrosti, zdrojom pre poznanie už poznaného ako aj pomôcka ako sa vyvarovať chýb do budúcnosti..... Koľko peňazí pritečie na ďaľší výskum zo štátneho rozpočtu, či župy, radnice mesta Bratislavy/mestských častí, aby sa mohlo po dostavbe diaľnice D4R7 na výskume dlhodobejšie pokračovať?" Je záujem podporiť úspešné archeologické výskumy na území Bratislavskej župy, alebo výsledky výskumov sa budú účelovo zneužívať pri predvolebných kortešačkách?

Vieme vyčísliť strácajúce sa peniazie zo štátneho rozpočtu v netransparentnostných straníckych tendroch na ministerstve školstva či obrany...,-

To kde smerujeme a či sa peniaze nájdu aj na ďaľšie činnosti ktoré archeológia vyžaduje, ukážu paradoxne už aj nadchádzajúce voľby na prezidenta.