400 ročné maľby

   Naša krajina, predovšetkým naše mestá nesú stopy a stavebné znaky jednotné pre celý európsky priestor. Naše dejiny späté s Rakúsko-Uhorskom poznačili celkový ráz kultúrnej krajiny Slovenska.


Podunajské Biskupice sú silne religióznou mestskou časťou, o čom jednoznačne svedčí najstarší sakrálny objekt na jeho území. Práve spiritualita nášej farnosti, môže byť pre domácich obyvateľov ale i pre turistov zaujímavá, ak zostane zachovaná.

Najstaršia sakrálna románska stavba v Bratislave a celom regióne datovaná do rokov 1221, farnosť sv. Mikuláša, po 400 rokoch odkrýva unikátny súbor malieb zo 14. a 15. storočia.Cez tento genius loci vnímame naše okolie ako lepšie a krajšie, pomocou genia loci si uchovávame tradičné hodnoty a vytvárame naše okolie krajšie, zaujímavejšie, hodnotnejšie pre našu i nasledujúcu generáciu.

Farnosť sv. Mikuláša je miesto schopné osloviť dušu človeka. Toto miesto pôsobí inak ako miesto, ktoré je len vizuálne pekné. Prídite okrem prírodných a urbánnych hodnôt Bratislavy, objaviť i duchovný rozmer Podunajských Biskupíc, jej mystickosť, sakrálnosť a genia loci farnosti sv. Mikuláša.

https://www.facebook.com/spanko2018/