1. november

Novembrové sviatky

Keď naše deti budú poznať podstatu a históriu novembrových sviatkov, budú sa vedieť správne a múdro v dospelosti rozhodnúť, či oslávia Halloween z 31.10 na 1.11, alebo si len v duchu na zosnulých zaspomínajú či sa vyberú na ich hroby z 1.11 na 2.11.
Je veľmi dobré poznať tradíciu obidvoch sviatkov, aby sa človek mohol správne rozhodnúť, ktorý sviatok má vlastne oslavovať.