Podunajské Biskupice potrebujú nové myšlienky, šikovných ľudí, ktorí sú schopní zrealizovať dôležité zmeny v našej mestskej časti tak, aby sme opäť mohli naštartovať jej skrytý potenciál.

Ľudia sa zmenili. Prestali veriť a stratili pocit radosti. Súčasný rozvoj v našej mestskej časti možno charakterizovať ako úspešný stavebný denník, ale s ľudskou priestorovou bezprizornosťou. Akoby sme prestali snívať o lepšej a kultúrnejšej mestskej časti a stratili chuť diskutovať o nových potrebách rozvoja.

Kľúčovým aktívom našej mestskej časti je multietnická skladba obyvateľov slovenskej a maďarskej národnosti a ich pozitívny, aktívny aj zodpovedný vzťah ku kultúre, ktorú si vytvárajú v prostredí, ktoré ich obklopuje.

V Biskupiciach je ale tento vzťah deformovaný. To, čo nás brzdí sú tí istí politici. Každé štyri roky v inom politickom šate a nakoniec sa premenia na "nezávislého" kandidáta. Vždy sú pracovití, sľubujú, ako zúročia svoje dlhoročné skúsenosti na komunálnej úrovni v prospech nás všetkých, veľkolepo stavajú aquaparky alebo sa cieľavedome prezentujú v novozaložených občianskych združeniach, na trhoviskách, či v miestnych novinách. Raz za štyri roky nás ubezpečia, že našu dôveru opäť nesklamú.

Ilegálna skládka Vassal, ktorá môže byť zdrojom znečistenia spodnej vody našej mestskej časti, odhalila ľahostajnosť a nevšímavosť kompetentných, ako aj pochybenia trojplatových poslancov a členov dozorných rád. 

Áno, k tejto téme majú právo na svoje názory, ale viaceré ich tvrdenia sa nezhodujú s faktami.

Nedokážem sa nečinne prizerať, kam sa veci v tomto smere uberajú. A aj pre tieto podozrenia z pasívnej mnohoročnej podpory envirokriminality som sa rozhodol aktívne komunikovať s ľuďmi, ktorí sú na rovnakej vlne ako ja..  

Potrebujeme vzťah a dôveru obyvateľov k novým poslancom a vedeniu miestneho úradu obnoviť, nanovo vytvárať a stimulovať.

Chcem byť alternatívou tejto ich "nezávislosti" na politických stranách či záujmových skupinách. 

Áno, aj naďalej som odhodlaný vyjadrovať svoje názory jasne a nahlas ako občan Slovenska a tejto mestskej časti. Nechcem patriť medzi 13 tisíc občanov Podunajských Biskupíc, ktorým je vývoj mestskej časti kde vyrástla ilegálna skládka a vládne rodinkárstvo a "transparentnosť hospodárenia" ukradnutá.

Po protestoch za Slušné Slovensko, sa zmenilo celé Slovensko a pevne verím, že aj ľudia v našej obci.

Nová kvalita našej mestskej časti musí byť postavená na novej spoločnej kreatívnej synergii, zodpovednej otvorenej spoluúčasti občanov a partnerstvách, ktoré s nimi v týchto procesoch vytvoríme.

Chceme spolu spraviť z Podunajských Biskupíc miesto pre radostných a spokojných ľudí a dynamickú mestskú časť otvorenú pre pohodový život všetkých občanov aj našich detí.

Ján Španko